16-03-2018 WIOS-Bydgoszcz
przejdź do treści | przejdź do menu


Formularz do generowania raportów dziennych


Raport dzienny z: 17-03-2018

0
Stacja PM10-S24 NO2-S1 CO-S8 O3-S8 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1 Bory Tucholskie-Zielonka 2.1 295.8 76.8 8.1 4.2
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański 25.3 18.5 442.1 6.7 3.1
3 Bydgoszcz-Warszawska 17.8 17 422.5 62.9 3.4 1.9
4 Włocławek-Okrzei 15.6 970.6
5 Toruń-Kaszownik 15.2 21 765.6 3 2.3
6 Toruń-Policja 14.6 69.4
7 Ciechocinek 2.9 73.6
8 Toruń-Koniczynka 4.2 71.7 1.8 1.3
9 Toruń 13.7 17.2 5.4 2.3
10 Grudziądz 13.2 26.7 663.5 7.5 4.3
11 Inowrocław Solankowa 8 9.3 2.6 1.9
12 mobilna 7.2 8.2 260.5 75.8 2.1 1.4
13 Lafarge 10.9 5 2.3 1.5
14 Kołuda Wielka archiwum
15 Włocławek Chełmicka archiwum
16 Inowrocław Mątwy archiwum
17 Toruń Storczykowa
Zakres poziomu dopuszczalnego/docelowego Kolor
do 40% zielony
od 41% do 60% żółty
od 61% do 100% pomarańczowy
od 101% czerwony

Stacje