24-05-2018 WIOS-Bydgoszcz
przejdź do treści | przejdź do menu


Formularz do generowania raportów dziennych


Raport dzienny z: 25-05-2018

0
Stacja PM10-S24 NO2-S1 CO-S8 O3-S8 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1 Bory Tucholskie-Zielonka 4.5 191.1 107.5 3.5 1.7
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański 22.1 27 443.4 3 1.9
3 Bydgoszcz-Warszawska 24.4 23.3 314.4 106.2 2.9 1.8
4 Włocławek-Okrzei 20.3 47.8 499.9 2.6 2.4
5 Toruń-Kaszownik 23.9 23 304.7 3 1.8
6 Toruń-Policja 24 109.1
7 Ciechocinek 6.3 103
8 Toruń-Koniczynka 9.1 104.9 2.2 1.5
9 Toruń 22.1 13.9 3.2 1.9
10 Grudziądz 7.3 22.6 323 3.5 1.8
11 Inowrocław Solankowa 18.6 10.3 1.6 1.2
12 mobilna 10.3 11.2 155.7 108.7 1.6 1
13 Lafarge 17.2 14.5 6.2
14 Kołuda Wielka archiwum
15 Włocławek Chełmicka archiwum
16 Inowrocław Mątwy archiwum
17 Toruń Storczykowa
Zakres poziomu dopuszczalnego/docelowego Kolor
do 40% zielony
od 41% do 60% żółty
od 61% do 100% pomarańczowy
od 101% czerwony

Stacje