18-11-2018 WIOS-Bydgoszcz
przejdź do treści | przejdź do menu


Formularz do generowania raportów dziennych


Raport dzienny z: 19-11-2018

0
Stacja PM10-S24 NO2-S1 CO-S8 O3-S8 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1 Bory Tucholskie-Zielonka 6 466.4 45
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański 83.7 32.2 2660.1 8.8 5.6
3 Bydgoszcz-Warszawska 78 37.9 1579.3 26.6 15.2 6.8
4 Włocławek-Okrzei 64.4 29.1 1343.1 4.2 2.9
5 Toruń-Kaszownik 49.8 26.5 1411.8 4 3.2
6 Toruń-Policja 44 26.1
7 Ciechocinek 18 27.5
8 Toruń-Koniczynka
9 Toruń 67.8 32.6 3.4 2.4
10 Grudziądz 80.6 18.7 3314.5 13.7 9.4
11 Inowrocław Solankowa 52.1 25.7 3.1 2.6
12 mobilna 135.8 16.7 2617.6 28.7 13.7 10.3
13 Lafarge
14 Kołuda Wielka archiwum
15 Włocławek Chełmicka archiwum
16 Inowrocław Mątwy archiwum
17 Toruń Storczykowa
Zakres poziomu dopuszczalnego/docelowego Kolor
do 40% zielony
od 41% do 60% żółty
od 61% do 100% pomarańczowy
od 101% czerwony

Stacje