przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Bydgoszcz-Warszawska

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa została uruchomiona w 1998 roku, pełni ona funkcję stacji tła miejskiego. Z uwagi na swoja lokalizację, pozwala ona na szczegółową ocenę i analizę wyników zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta Bydgoszczy. W lutym 2007 roku, stacja monitoringu została w pełni zmodernizowana, zakupiono nowe analizatory, a także został wymieniony kontener pomiarowy. Na stacji wykonywane są pomiary automatyczne następującymi analizatorami: dwutlenek siarki: Thermo 43i od 01.02.2007 r.; ozon: Thermo 49i od 01.02.2007 r.; tlenek węgla: Thermo 48i od 01.02.2007 r. do 31.12.2009 r. oraz od 21.08.2012 r; pył PM10: TEOM1400 z FDMS od 24.02.2007 r.; pył PM2,5: TEOM1400 od 01.02.2007 r., natomiast 02.01.2012 r. uruchomiono przystawkę FDMS; parametry meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru.
Nazwa stacji 03. Bydgoszcz-Warszawska Krótka nazwa stacji 03.Bydg-Warsz.
Krajowy kod stacji KpBydWarszaw Międzynarodowy kod stacji PL0064A
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Warszawska 10
85-018 Bydgoszcz
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest pomiar zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta. Wyposażenie stacji pomiarowej pozwala na szczegółową ocenę zanieczyszczeń wywołanych niską emisją oraz szczególnymi warunkami lokalnymi.

Parametry mierzone na stacji

 • Kierunek wiatru
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Dwutlenek siarki
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Tlenek węgla
 • Ozon troposferyczny
 • Wilgotność względna
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Prędkość wiatru
 • Temperatura stacji
 • Etylobenzen
 • m,p-Ksylen
 • Pył zawieszony PM10 surowy
 • Filtr TEOM'u PM2,5
 • Toluen
 • o-Ksylen
 • Filtr TEOM'u PM10
 • Pył zawieszony (<2,5 µm)
 • Pył zawieszony PM2,5 surowy
 • Pył zawieszony PM10 referencyjny
 • Pył zawieszony PM2,5 referencyjn
 • Benzen
foto

Stacje