przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Włocławek-Okrzei

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa została uruchomiona w 2003 roku. Początkowo na stacji wykonywane były tylko pomiary tlenków azotu, benzenu i ozonu. Zakres badań systematycznie zwiększano i od 1 stycznia 2005 roku wykonywane są równolegle pomiary manualne. Z uwagi na przeznaczenie stacji, z początkiem roku 2010 zaprzestano pomiarów automatycznych ozonu. Obecnie zakres automatycznych badań wykonywanych na stacji przedstawia się następująco: dwutlenek siarki: Thermo 43i od 04.01.2012 r.; tlenki azotu: Thermo 42i od 04.01.2012 r.; tlenek węgla: Thermo 48i od 04.01.2012 r.;pył zawieszony PM10: TEOM 1400 od 2007 r., natomiast od 05.01.2012 r. uruchomiono przystawkę FDMS; pomiary meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Pomiary manualne wykonywane są za pomocą pobornika pyłu ze zmieniaczem kaset, w trybie ciągłym, ich zakres przedstawia się następująco: pył PM10; metale w pyle PM10: ołów, arsen, nikiel, kadm; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pyle PM10: benzo(a)piren.
Nazwa stacji 04. Włocławek-Okrzei Krótka nazwa stacji 04.Wło-Okrzei
Krajowy kod stacji KpWloclOkrze Międzynarodowy kod stacji PL0205A
Strefa Typ stacji komunikacyjna
Adres Kilińskiego 20
87-800 Włocławek
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2
87-800
Tel.:054/231-21-03
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2
87-800 Włocławek
Tel.:054/231-21-03
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Stacja pomiarowa znajduje się w centrum miasta Włocławek, przy drodze krajowej nr 1. Jest to stacja komunikacyjna, której celem wykonywanych badań jest pomiar zanieczyszczeń wywołanych transportem drogowym.

Parametry mierzone na stacji

 • Tlenki azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenek azotu
 • Ozon troposferyczny
 • Tlenek węgla
 • Dwutlenek siarki
 • Temperatura stacji
 • Prędkość wiatru
 • m,p-Ksylen
 • <>
 • Pył zawieszony PM10 surowy
 • Wilgotność względna
 • Filtr TEOM'u PM10
 • Temperatura powietrza
 • Promieniowanie całkowite
 • Opad atmosferyczny
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Pył zawieszony PM10 referencyjny
 • Benzen
 • Toluen
 • o-Ksylen
 • Etylobenzen
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Pył zawieszony (<2,5 µm)
 • Kierunek wiatru
foto

Stacje