przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Toruń-Kaszownik

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja została uruchomiona w ramach Projektu PHARE EC/EPP/91/II.2/1.3 p n. System oceny oddziaływania transportu na jakość powietrza w Toruniu w 1996 roku. Początkowo na stacji wykonywano pomiary tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz parametrów meteorologicznych (temperatura powietrza, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, opady, kierunek i prędkość wiatru). W ramach modernizacji sieci pomiarowej w województwie, zakres pomiarowy stacji podlega systematycznemu rozszerzaniu. W 2009 roku zaprzestano wykonywania pomiarów automatycznych ozonu, istnieje jednak możliwość przeglądania danych archiwalnych. Na stacji wykonywano pomiary automatyczne następującymi analizatorami: dwutlenek siarki: Thermo 43i od 1.01.2012 r.; tlenki azotu: Thermo 42i od 18.06.2007 r.; pył zawieszony PM10: TEOM S 1400a od 4.04.2008 r., przystawka FDMS od 06.04.2012 r.; tlenek węgla: Thermo 48i od 1.01.2012 r.; ozon: O341M od 9.06.2006 r. do 9.04.2009 r.; węglowodory (CH4, THC): HC 51M od 1996 r. do 27.06.2004 r.; węglowodory aromatyczne: AirTOXIC Chromatotec BTX od 19.06.2007 r.; pomiary meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru.
Nazwa stacji 05. Toruń-Kaszownik Krótka nazwa stacji 05.Tor-Kasz.
Krajowy kod stacji KpToruKaszow Międzynarodowy kod stacji PL0072A
Strefa Typ stacji komunikacyjna
Adres Przy Kaszowniku
87-100 Toruń
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań w momencie instalowania stacji w 1996 roku była kalibracja modelu zanieczyszczeń komunikacyjnych w ramach projektu PHARE. Nie jest to typowa stacja komunikacyjna, położona na obszarze miasta, o charakterze kanionu. Stacja znajduje się na terenie otwartym o wszechstronnej możliwości przewietrzania, w związku z tym jej reprezentatywność obszarowa jest większa.

Parametry mierzone na stacji

 • Tlenek węgla
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność względna
 • Promieniowanie całkowite
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Temperatura stacji
 • Styren
 • Tlenek azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Filtr TEOM'u PM10
 • Benzen
 • o-Ksylen
 • RT Benzen
 • RT Toluen
 • RT m,p-Ksylen
 • RT o-Ksylen
 • RT Etylobenzen
 • Toluen BS
 • Opad atmosferyczny
 • Etylobenzen
 • Ozon troposferyczny
 • Tlenki azotu
 • Pył zawieszony PM10 surowy
 • Pył zawieszony PM10 referencyjny
 • <>
 • Dwutlenek siarki
 • Toluen
 • m,p-Ksylen
foto

Stacje