przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Toruń

Komentarze
Uwagi dodatkowe Pomiary automatyczne wykonywane są z użyciem kompaktowego urządzenia, składającego się z zestawu modułów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i parametrów meteorologicznych Airpointer. Urządzenie pracuje w trybie ciągłego monitorowania, pozwala na bieżący dostęp do danych, ich analizę i odczyt oraz umożliwia eksploatację poprzez przeglądarkę sieciową, jednocześnie zapisując dane do bazy WIOŚ Bydgoszcz. W Toruniu są mierzone następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył zawieszony PM10 oraz parametry meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna, opady, kierunek i prędkość wiatru.
Nazwa stacji 15. Toruń Krótka nazwa stacji air-Toruń
Krajowy kod stacji KpToruWSikor Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Wały Gen. Sikorskiego 12
87-100 Toruń
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Stacja pomiarowa została utworzona w styczniu 2012 r. Airpointer, został usytuowany przy budynku Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, na terenie Toruńskiej Starówki. Badanie jakości powietrza atmosferycznego w tym rejonie miasta, związane jest bezpośrednio z realizacją zapisów Rozporządzenia Nr 17/07 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Torunia. Wybór lokalizacji, miał na celu przedstawienie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w centralnej części Torunia, gdzie nakładają się na siebie zanieczyszczenia komunikacyjne, zanieczyszczenia pochodzące z palenisk domowych z terenu Starówki oraz zanieczyszczenia napływające z innych rejonów miasta.

Parametry mierzone na stacji

 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Prędkość wiatru
 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność względna
 • Opad atmosferyczny
 • Kierunek wiatru
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
foto

Stacje