przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Grudziądz

Komentarze
Uwagi dodatkowe Pomiary automatyczne wykonywane są z użyciem kompaktowego urządzenia, składającego się z zestawu modułów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i parametrów meteorologicznych Airpointer. Urządzenie pracuje w trybie ciągłego monitorowania, pozwala na bieżący dostęp do danych, ich analizę i odczyt oraz umożliwia eksploatację poprzez przeglądarkę sieciową, jednocześnie zapisując dane do bazy WIOŚ Bydgoszcz. Przy jego pomocy mierzone są następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, a ponadto parametry meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna, opady, kierunek i prędkość wiatru.
Nazwa stacji 16. Grudziądz Krótka nazwa stacji air-Grudz.
Krajowy kod stacji KpGrudPilsud Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji komunikacyjna
Adres Piłsudskiego 51
86-300 Grudziądz
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Stacja pomiarowa została utworzona w styczniu 2012 roku. Airpointer, został usytuowany przy ul. Piłsudskiego 51 przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Urządzenie pomiarowe wyposażono w aparaturę do pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz dodatkowo w czujniki rejestrujące natężenie ruchu pojazdów i poziom hałasu komunikacyjnego. Wybór lokalizacji rejonu pomiarów, miał na celu przedstawienie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w części miasta, w której nakładają się na siebie zanieczyszczenia komunikacyjne, zanieczyszczenia pochodzące z palenisk domowych oraz zanieczyszczenia napływające z innych rejonów. Z uwagi na pomiary hałasu komunikacyjnego, dodatkowym kryterium wyboru lokalizacji było sąsiedztwo dróg krajowych.

Parametry mierzone na stacji

 • Tlenki azotu
 • Prędkość wiatru
 • Tlenek azotu
 • Tlenek węgla
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Kierunek wiatru
 • Opad atmosferyczny
 • <>
 • Dwutlenek azotu
 • Dwutlenek siarki
foto

Stacje