przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Inowrocław Solankowa

Komentarze
Uwagi dodatkowe Pomiary manualne wykonywane są za pomocą pobornika pyłu ze zmieniaczem kaset, w trybie ciągłym. Pomiary automatyczne wykonywane są z użyciem kompaktowego urządzenia, składającego się z zestawu modułów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i parametrów meteorologicznych Airpointer. Urządzenie pracuje w trybie ciągłego monitorowania, pozwala na bieżący dostęp do danych, ich analizę i odczyt oraz umożliwia eksploatację poprzez przeglądarkę sieciową, jednocześnie zapisując dane do bazy WIOŚ Bydgoszcz. Parametry mierzone na stacji: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył PM10, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Pomiary manualne wykonywane na stacji: pył PM10; metale w pyle PM10: ołów, nikiel, arsen, kadm; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pyle PM10: benzo(a)piren; metodą pasywną pomiary związków z grupy BTX.
Nazwa stacji 14. Inowrocław Solankowa Krótka nazwa stacji air-Inowr.
Krajowy kod stacji KpInowSolank Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Solankowa
85-100 Inowrocław
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Do 2010 roku w lokalizacji tej, wykonywane były pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 oraz metali i benzo(a)pirenu w pyle, przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Po zakończeniu współpracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przejął pomiary manualne oraz uzupełnił sieć o pomiary automatyczne. Celem badań jest uzyskanie informacji, na temat stężeń substancji na terenach uzdrowiskowych oraz na terenie miasta.

Parametry mierzone na stacji

 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność względna
 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • Opad atmosferyczny
 • Tlenki azotu
foto

Stacje