przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: mobilna

Komentarze
Uwagi dodatkowe W zależności od aktualnych potrzeb, WIOŚ Bydgoszcz uzupełnia pomiary prowadzone na terenie województwa, z użyciem laboratorium mobilnego. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat stężeń substancji na terenach, gdzie nie jest możliwe posadownie tradycyjnej stacji pomiarowej. Pomiary automatyczne wykonywane są z użyciem kompaktowego urządzenia, składającego się z zestawu modułów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i parametrów meteorologicznych Airpointer. Urządzenie pracuje w trybie ciągłego monitorowania, pozwala na bieżący dostęp do danych, ich analizę i odczyt oraz umożliwia eksploatację poprzez przeglądarkę sieciową, jednocześnie zapisując dane do bazy WIOŚ Bydgoszcz. Parametry mierzone na stacji: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon , pył PM10, lotne związki organiczne, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Zgodnie z Wojewódzkim Programem monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 airpointer wykonywał badania w nastepujących lokalizacjach: 2013 r. - Kołuda Wielka, 2015 r. - Włocławek przy ul. Chełmickiej. Zgodnie z Wojewódzkim Programem monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 airpointer bedzie wykonywał badania w nastepujących lokalizacjach: 2016 r. - Inowrocław dzielnica Mątwy, 2017 r. - Włocławek przy ul. Chełmickiej, 2018 r. - Toruń przy ul. Storczykowej, 2019 r. - uzdrowisko Wieniec Zdrój, 2020 r. - Chełmno.
Nazwa stacji 13. mobilna Krótka nazwa stacji air-Bydg.
Krajowy kod stacji KpWieniecZdrMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji
Adres Piotra Skargi
85-018 Bydgoszcz
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań

Parametry mierzone na stacji

 • Tlenek azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Wilgotność względna
 • <>
 • Opad atmosferyczny
 • Prędkość wiatru
 • Kierunek wiatru
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Temperatura powietrza
 • <>
 • Ozon troposferyczny
 • Tlenek węgla
 • Tlenki azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Dwutlenek siarki
foto

Stacje