przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Lafarge

Komentarze
Uwagi dodatkowe Pomiary automatyczne wykonywane są z użyciem kompaktowego urządzenia, składającego się z zestawu modułów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i parametrów meteorologicznych Airpointer. Urządzenie pracuje w trybie ciągłego monitorowania, pozwala na bieżący dostęp do danych, ich analizę i odczyt oraz umożliwia eksploatację poprzez przeglądarkę sieciową, jednocześnie zapisując dane do bazy WIOŚ Bydgoszcz. Parametry mierzone na stacji: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył PM10, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru.
Nazwa stacji 17. Lafarge Krótka nazwa stacji air-Lafarge
Krajowy kod stacji KpWiktorowoG Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji w strefie oddz. przemysłu
Adres Wiktorowo 22
88-410 Wiktorowo
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel Lafarge Cement S.A.


Tel.:
e-mail:
Nadzorca Lafarge Cement S.A.


Tel.:
e-mail:
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Stacja została zlokalizowana, z uwagi na określenie wpływu zanieczyszczenia powietrza przez zakład Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy w Bielawach. Uzupełnia ona bazę danych WIOŚ Bydgoszcz o stężeniach substancji w powietrzu, w strefie kujawsko-pomorskiej (PL0404).

Parametry mierzone na stacji

 • Prędkość wiatru
 • Opad atmosferyczny
 • Kierunek wiatru
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Pył zawieszony (<2,5 µm)
 • Tlenek azotu
 • Dwutlenek siarki
foto

Stacje