przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Kołuda Wielka archiwum

Komentarze
Uwagi dodatkowe Badania jakosci powietrza prowadzono, w pełnym zakresie pomiarowym stacji mobilnej w okresie od 25.04.2013 r. do 02.01.2014 r.
Nazwa stacji 18. Kołuda Wielka archiwum Krótka nazwa stacji air-KolW.
Krajowy kod stacji KpAirpKoluda Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji w strefie oddz. przemysłu
Adres
88-160 Janikowo
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczeniami pochodzącymi z produkcji sody przez Zaklad Produkcyjny JANIKOSODA oraz na terenach wijeskich powiatu inowrocławskiego Pomiary uzupełniły bazę danych o jakości powietrza WIOŚ Bydgoszcz.

Parametry mierzone na stacji

 • Ozon troposferyczny
 • Temperatura powietrza
 • Dwutlenek azotu
 • Kierunek wiatru
 • Tlenki azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Prędkość wiatru
 • Wilgotność względna
 • <>
 • Opad atmosferyczny
 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek węgla
 • Tlenek azotu
foto

Stacje