przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Włocławek Chełmicka archiwum

Komentarze
Uwagi dodatkowe Badania jakosci powietrza prowadzono, w pełnym zakresie pomiarowym stacji mobilnej w okresie od 08.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Nazwa stacji 19. Włocławek Chełmicka archiwum Krótka nazwa stacji air-Wloc
Krajowy kod stacji KpWloclChelmMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Chełmicka
87-800 Włocławek
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mieście Włocławek. Pomiary uzupełnią bazę danych o jakości powietrza WIOŚ Bydgoszcz.

Parametry mierzone na stacji

 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Tlenek węgla
 • Wilgotność względna
 • Ozon troposferyczny
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • Opad atmosferyczny
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • <>
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Temperatura powietrza
foto

Stacje