przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Inowrocław Mątwy archiwum

Komentarze
Uwagi dodatkowe Badania jakosci powietrza prowadzono, w pełnym zakresie pomiarowym stacji mobilnej w okresie od 03.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
Nazwa stacji 20. Inowrocław Mątwy archiwum Krótka nazwa stacji air-mInow
Krajowy kod stacji KpInowOsMatwMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Chemiczna
85-100 Inowrocław
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mieście Inowrocław, w dzielnicy Mątwy. Pomiary uzupełnią bazę danych o jakości powietrza WIOŚ Bydgoszcz.

Parametry mierzone na stacji

 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Ozon troposferyczny
 • Tlenek węgla
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • <>
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • Opad atmosferyczny
foto

Stacje