przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Toruń Storczykowa archiwum

Komentarze
Uwagi dodatkowe Badania jakosci powietrza prowadzono, w pełnym zakresie pomiarowym stacji mobilnej w okresie od 04.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Nazwa stacji . Toruń Storczykowa archiwum Krótka nazwa stacji
Krajowy kod stacji KpToruStorczMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Storczykowa 124
87-100 Toruń
Sieć pomiarowa Airpointer's
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca


Tel.:
e-mail:
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mieście Toruń. Pomiary uzupełnią bazę danych o jakości powietrza WIOŚ Bydgoszcz.

Parametry mierzone na stacji

 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Tlenek węgla
 • Ozon troposferyczny
 • <>
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność względna
 • Prędkość wiatru
 • Kierunek wiatru
 • Opad atmosferyczny
foto

Stacje