przejdź do treści | przejdź do menu


Pomiary automatyczne zanieczyszczeń powietrza w woj. kujawsko-pomorskim

Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032) dla następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W województwie kujawsko – pomorskim w 2011 roku istniały 24 stacje pomiarowe, z których 16 należało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a 8 do zakładów przemysłowych. Obecnie WIOŚ posiada 9 stacji automatycznych stacjonarnych (w tym 1 wyłącznie meteorologiczna) oraz 4 stacje kompaktowe typu airpointer (w tym 1 mobilna).

Ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych wyniki pozyskiwane są w trybie on-line. Stacje te są elementami Sieci Monitoringu Powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych gromadzone są w bazie danych systemu CS5.

Uzupełnieniem pomiarów w stałych stacjach automatycznych są pomiary metodą pasywną prowadzone od 1996 roku oraz pomiary manualne. Wyniki pomiarów ze wszystkich stanowisk pomiarowych służą do wykonywania rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza we wszystkich strefach województwa kujawsko - pomorskiego oraz sporządzania raportów o aktualnym stanie jakości powietrza. Wyniki przekazywane są również do bazy krajowej JPOAT, gdzie wykorzystuje się je do oceny jakości powietrza w kraju.

Wyniki pomiarów automatycznych są wynikami nie zweryfikowanymi. Podlegają one wielostopniowej weryfikacji w odpowiednich odstępach czasowych, tj. doba miesiąc, rok. Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych mają charakter poglądowy.Zestawienie substancji mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja SO2 NO NO2 NOx CO O3 PM10 PM25 Hg gazowa
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Toruń-Lotnisko
7 Toruń-Policja
8 Bydgoszcz-Mobilna
9 Ciechocinek
10 Włocławek-Mobilna
11 Toruń-Koniczynka
12 Bydgoszcz-Mob-Białe Błota
13 Bydgoszcz-Mob-Sępólno Kraj.
14 Bydgoszcz-Mob-ORTIS
15 Bydgoszcz-Mob-Centrum Onkologii
16 Włocławek-Mob-IzbicaKuj
17 Włocławek-Mob-Chełmża
18 Włocławek-Mob-AleksandrówKuj
19 Włocławek-Mob-RadzyńChełmiński
20 Bydgoszcz-Mob-Wzgórze Wolności
21 Bory Tucholskie-Zielonka
22 Bydgoszcz-Pl. Poznański
23 Bydgoszcz-Warszawska
24 Włocławek-Okrzei
25 Toruń-Kaszownik
26 Toruń-Policja
27 Ciechocinek
28 Toruń-Koniczynka
29 Mogilno, Kościuszki
30 Toruń-Lotnisko
31 Bydgoszcz-Mob-Białe Błota
32 Bydgoszcz-Mob-Sępólno Kraj.
33 Bydgoszcz-Mob-ORTIS
34 Bydgoszcz-Mob-Centrum Onkologii
35 Włocławek-Mob-IzbicaKuj
36 Włocławek-Mob-Chełmża
37 Włocławek-Mob-AleksandrówKuj
38 Włocławek-Mob-RadzyńChełmiński
39 Bydgoszcz-Mob-Wzgórze Wolności
40 Bydgoszcz-Mob-Myślęcinek
41 Bydgoszcz-Mob-Kruszwica
42 Bydgoszcz-Mob-Mogilno
43 Włocławek-Mob-Dobrzyń n/W
44 Włocławek-Mob-PiotrkówKuj
45 Włocławek-Mob-Rypin
46 Włocławek-Mob-Chodecz
47 Włocławek-Mob-Radziejów
48 Włocławek-Mob-Nieszawa
49 Włocławek-Mob-Lipno
50 Włowcławek-Mob-GolubDobrzyń
51 Włocławek-Mob-Marusza
52 Włocławek-Mob-Wąbrzeźno
53 Włocławek-Mob-Łasin

Zestawienie parametrów meteorologicznych mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja Temp. Wilg. Ciśn. Prom. Opad Prędk.wiatru Kier.wiatru
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Toruń-Lotnisko
7 Bydgoszcz-Mobilna
8 Ciechocinek
9 Włocławek-Mobilna
10 Toruń-Rubinkowo
11 Bydgoszcz-Mob-Białe Błota
12 Bydgoszcz-Mob-Sępólno Kraj.
13 Bydgoszcz-Mob-ORTIS
14 Bydgoszcz-Mob-Centrum Onkologii
15 Włocławek-Mob-IzbicaKuj
16 Włocławek-Mob-Chełmża
17 Włocławek-Mob-AleksandrówKuj
18 Włocławek-Mob-RadzyńChełmiński
19 Bydgoszcz-Mob-Wzgórze Wolności
20 Bory Tucholskie-Zielonka
21 Bydgoszcz-Pl. Poznański
22 Bydgoszcz-Warszawska
23 Włocławek-Okrzei
24 Toruń-Kaszownik
25 Ciechocinek
26 Mogilno, Kościuszki
27 Toruń-Lotnisko
28 Toruń-Rubinkowo
29 Bydgoszcz-Mob-Białe Błota
30 Bydgoszcz-Mob-Sępólno Kraj.
31 Bydgoszcz-Mob-ORTIS
32 Bydgoszcz-Mob-Centrum Onkologii
33 Włocławek-Mob-IzbicaKuj
34 Włocławek-Mob-Chełmża
35 Włocławek-Mob-AleksandrówKuj
36 Włocławek-Mob-RadzyńChełmiński
37 Bydgoszcz-Mob-Wzgórze Wolności
38 Bydgoszcz-Mob-Myślęcinek
39 Bydgoszcz-Mob-Kruszwica
40 Bydgoszcz-Mob-Mogilno
41 Włocławek-Mob-Dobrzyń n/W
42 Włocławek-Mob-PiotrkówKuj
43 Włocławek-Mob-Rypin
44 Włocławek-Mob-Chodecz
45 Włocławek-Mob-Radziejów
46 Włocławek-Mob-Nieszawa
47 Włocławek-Mob-Lipno
48 Włowcławek-Mob-GolubDobrzyń
49 Włocławek-Mob-Marusza
50 Włocławek-Mob-Wąbrzeźno
51 Włocławek-Mob-Łasin

Stacje